Do 15 marca br. podmioty prowadzące działalność wydawniczą mogą zgłaszać kandydatury pisarzy, redaktorów, tłumaczy i ilustratorów do Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO (KMLU).

Pomnażanie literackiego dziedzictwa i pielęgnowanie wizerunku Krakowa, a także wsparcie dla środowisk kreatywnych związanych z literaturą i sektorem wydawniczym to główne założenia przyświecające realizacji projektu.

Jak wynika z regulaminu konkursu, jego celem jest wspieranie i promocja wartościowych inicjatyw wydawniczych odnoszących się do literackiego charakteru Krakowa, jego dziedzictwa i najważniejszych postaci życia literackiego, dzieł literatury związanych z Krakowem oraz dzieł krakowskich twórców literatury.

Do konkursu mogą być zgłaszane kandydatury pisarzy, redaktorów, tłumaczy i ilustratorów, których projekty wydawnicze dotyczą publikacji utworów w formie drukowanej (publikacji może towarzyszyć
e-book i/lub audiobook) lub w formie elektronicznej z zakresu literatury pięknej i humanistyki w języku polskim oraz literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski i których premiera (zgodnie z załączonym harmonogramem prac wydawniczych) planowana jest najpóźniej do końca 2022 r.

Nagrody przyznaje się jako nagrody indywidualne. Laureat otrzymuje tytuł pisarz/redaktor/tłumacz/ilustrator Krakowa Miasta Literatury UNESCO, dyplom i nagrodę finansową w wysokości nieprzekraczającej 30 000 zł brutto. Wysokość nagrody zależy od oceny wniosku, a w szczególności od oceny dorobku laureata oraz przedstawionego planowanego budżetu publikacji.

Oprócz wsparcia finansowego, każdy z nagrodzonych projektów wydawniczych zostanie objęty działami promocyjnymi w zakresie prezentacji w mediach społecznościowych KMLU i organizacji spotkań premierowych w księgarniach kameralnych lub w nowej przestrzeni na literackiej mapie miasta — Pałacu Potockich.

Nagroda KMLU, ustanowiona uchwałą Rady Miasta Krakowa w 2020 r., jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed branżą książkową, która dotkliwie odczuwa skutki pandemii — to dlatego konkurs dla wydawców i twórców stał się częścią szerokiej inicjatywy pomocowej dla sektora kultury w Krakowie Kultura Odporna. Nagroda jest także elementem Strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO na lata 2017‒2022 oraz Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.

Więcej informacji o konkursie, a także jego regulamin dostępne są na stronie Miasto Literatury.