Do 15 marca br. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych, dla których organizatorem jest MKiDN oraz instytucji współprowadzonych przez organizatorów samorządowych), organizacje pozarządowe oraz m.in. koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski w programie Kultura — Interwencje 2021. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury. Do podziału przygotowano 10 mln zł.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych;
  • realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych; działania interdyscyplinarne, również online;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również online;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również online.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 19 kwietnia do 29 października 2021 r. Realizacji zadań mogą towarzyszyć nagrania audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja, przygotowanie filmów w PJM/SJM/SKOGN, przygotowanie aplikacji mobilnej.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5000 zł, a kwota maksymalna 150 000 zł.

Wnioski należy składać poprzez system EBOI. Na etapie naboru wnioskodawcy nie składają jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie Narodowego Centrum Kultury.