Przepis na dziedzictwo to hasło tegorocznej odsłony konkursu. Jego celem jest promowanie dóbr kultury, nauki i sztuki — zarówno materialnego, jak i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń, a także upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Jak wynika z regulaminu, ta edycja koncentruje się na dziedzictwie materialnym — obiektach zabytkowych służących celom związanym z wytwórstwem żywności, przygotowywaniem, podawaniem, smakowaniem i spożywaniem posiłków.

Organizator konkursu, Narodowy Instytut Dziedzictwa, zachęca uczestników do zwiedzenia zabytków, takich jak zakłady produkcyjne przemysłu spożywczego, np. młyny, browary, piekarnie, jatki mięsne, jak również do przyjrzenia się przedmiotom codziennego użytku, np. elementom zastawy stołowej.

Drugim aspektem jest dziedzictwo niematerialne — tradycje kulinarne, kuchnia poprzednich pokoleń, zachowane przepisy, dawne książki kucharskie, oryginalne receptury kuchni lokalnej bądź regionalnej.

Wszystkie filmy zgłoszone do konkursu muszą należeć do kategorii: film dokumentalny/reportaż i powinny ujmować dziedzictwo w związku z:

  • osobistymi przeżyciami, emocjami związanymi z odkrywaniem dziedzictwa kulinarnego najbliższej okolicy,
  • związanymi z przekazywaniem i kultywowaniem kulinarnych tradycji osobami, np. członkami rodziny, lokalnymi twórcami,
  • budynkami i budowlami zabytkowymi pełniącymi funkcje produkcyjne, magazynowe, przetwórcze, gastronomiczne,
  • zabytkowymi przedmiotami będącymi między innymi elementami zastawy stołowej lub wyposażenia kuchennego,
  • historycznymi przepisami kulinarnymi i związanymi z nimi opowieściami,
  • wpływem lokalnego dziedzictwa kulinarnego na tożsamość kulturową.

Mając na uwadze stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, NID sugeruje, by w tegorocznej edycji konkursu skupić się na promocji dziedzictwa kulturowego swojego miejsca zamieszkania, bez odbywania dalekich podróży.

Uczestników Zabytkomanii podzielono na trzy grupy, w zależności od ich wieku i doświadczenia:

  • młodzież między 13. a 18. rokiem życia (nagroda za trzy pierwsze miejsca to sprzęt multimedialny);
  • dorośli amatorsko zajmujący się tworzeniem filmów (nagroda za trzy pierwsze miejsca to nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 8000 zł, 5000 zł i 2000 zł);
  • dorośli profesjonalnie zajmujący się tworzeniem filmów (nagroda za trzy pierwsze miejsca to również gratyfikacja finansowa w wysokości odpowiednio: 12 000 zł, 9000 zł i 4000 zł).

By wziąć udział w konkursie, należy założyć konto użytkownika na stronie Zabytkomanii i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wybór filmów nominowanych w konkursie nastąpi do 4 października, a ogłoszenie zwycięzców konkursu w czwartym kwartale 2021 r.