Jeszcze tylko do 15 marca br. domy, ośrodki czy centra kultury z całej Polski posiadające status samorządowej instytucji kultury mogą zgłaszać się do całorocznego projektu Narodowego Centrum Kultury Zaproś nas do siebie! Udział w projekcie oznacza gotowość do pracy nad merytorycznym rozwojem oferty programowej instytucji oraz rozwojem kompetencji jej pracowników.

Projekt składa się z dwóch warsztatów dla dyrektorów i koordynatorów, dwóch wizyt studyjnych, spotkań online, warsztatu w instytucji, udziału w XI Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów, warsztatu podsumowującego online, zadań zespołowych. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami.

Jak zapowiada NCK, udział w organizowanych wydarzeniach ma wzmocnić zespoły i dać im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji.

Instytucje, które wezmą udział w projekcie, otrzymają wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
  • wzmocnienia kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania,
  • rozwoju oferty programowej instytucji na 2022 r., opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Najpierw na podstawie przesłanych zgłoszeń zostanie wybranych maksymalnie 28 instytucji, a następnie odbędą się z nimi rozmowy online.

Na udział w projekcie może liczyć 14 ośrodków, wybranych według następujących kryteriów:

  • potencjał i motywacja zespołu instytucji,
  • zakres działań instytucji/misja instytucji,
  • strategia instytucji,
  • wyzwania stojące przed instytucją,
  • potencjał zasobów lokalnych,
  • spójność i adekwatność formularza zgłoszeniowego instytucji.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy instytucji, dostępny na stronie Narodowego Centrum Kultury.

NCK zwraca uwagę, aby przed jego wypełnieniem przedstawić założenia projektu wszystkim członkom załogi tak, aby decyzja o wzięciu udziału w projekcie była wspólna, a wszyscy pracownicy byli gotowi do podjęcia wyzwań związanych z uczestnictwem w projekcie.