Jak informuje Instytut Muzyki i Tańca, do 15 kwietnia br. pianiści i zespoły kameralne mogą przesyłać zgłoszenia do udziału w krajowych eliminacjach 2. Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.

Konkurs odbędzie się od 11 do 18 września 2021 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Koncert laureatów zostanie wykonany ponownie 20 września 2021 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W każdej z dwóch kategorii uczestnicy powalczą o pulę nagród w wysokości ponad 80 000 euro.

Muzycy startują w dwóch kategoriach — pianiści lub zespoły kameralne. W każdej z nich komisja kwalifikacyjna wybiera maksymalnie dziesięciu reprezentantów, którzy są zwolnieni z opłaty wpisowej oraz otrzymują stypendium na pokrycie kosztów podróży i pobytu.

W przesłuchaniach, które odbędą się 4 i 5 maja br. w Warszawie, mogą wziąć udział kandydaci posiadający polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Podczas przesłuchań kandydaci w kategorii pianistycznej i w kategorii zespołów kameralnych powinni wykonać cały program I etapu konkursu (do 20 minut prezentacji muzycznej). Dopuszcza się wykonywanie części utworów. Zgłoszenia udziału w eliminacjach należy nadsyłać poprzez formularze elektroniczne dostępne na stronie konkursu:

Muzycy, którzy wezmą udział w eliminacjach, ale nie zakwalifikują się do konkursu tą drogą, mogą zgłaszać się w ramach regularnego naboru do 14 maja 2021 r. Informacje na temat aplikowania w obu formach oraz dotyczące spraw organizacyjnych związanych z eliminacjami znajdują się w regulaminie konkursu.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2019 r. Wzięło w niej udział 81 uczestników z 6 krajów. Organizatorami Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki, zainicjowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, są Instytut Muzyki i Tańca oraz Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Konkurs należy do sieci konkursów pianistycznych Fundacji Alink-Argerich.