Do 16 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu na opracowanie prototypu gry edukacyjnej w zakresie dziedzictwa kulturowego. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Na laureata czeka gratyfikacja finansowa w wysokości 10 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest zwiększenie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i obywatelskiej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prototypu gry edukacyjnej przeznaczonej do wykorzystania przez nauczycieli, animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców powyżej 13. roku życia.

Każda zgłaszana praca powinna przyczyniać się do pogłębiania wiedzy o wartościach dziedzictwa i poznawania zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i opieką nad zabytkami. Niezwykle istotne jest, aby przez zabawę uświadamiać odbiorcom gry, że każde dziedzictwo ma charakter unikatowy i pozytywnie wpływa na rozwój, a jednocześnie jest nieodnawialne i tym samym zasługuje na szczególną opiekę.

Prace konkursowe powinny zawierać: poglądowy prototyp gry edukacyjnej wykonany dowolną techniką; instrukcję gry z dodatkowymi materiałami w postaci kart, pionków, opisu zadań etc.; scenariusz gry; wypełniony formularz zawierający dane osobowe dostępny na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz opis wytycznych niezbędnych do stworzenia gry zawierający jak najwięcej szczegółów, m.in.: dokładny i szczegółowy opis projektu gry, opakowania i wszelkich dodatków, rodzaju materiału, wielkości planszy/kart, grubości papieru, wielkości czcionki, kolorystyki itd.

Prace powinny być przeznaczone dla minimum czterech graczy, a rozgrywka powinna trwać od 30 do 120 minut.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy dokumentację i zdjęcia prototypu przesłać e-mailem na adres edu@nid.pl, natomiast sam prototyp należy wysłać pocztą na adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.