Do 30 września trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Klio, której organizatorami są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz Fundacja Historia i Kultura.

Nagroda Klio skierowana jest do wydawców, redakcji, instytucji oraz osób prywatnych. W ramach inicjatywy do konkursu można zgłaszać publikacje polskich autorów i wydawców, które przyczyniają się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej. Książki powinny być wydane w 2020 lub 2021 r.

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

  • autorskiej — indywidualny wkład autora w popularyzację historii,
  • monografia naukowa — merytoryczny wkład w poznawanie historii,
  • edytorskiej — dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.,
  • varsaviana — za wkład w popularyzację historii Warszawy.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesyłać w wersji papierowej podpisany formularz zgłoszenia, dostępny na stronie Fundacji Historia i Kultura, wraz z wykazem książek oraz trzema egzemplarzami każdej z proponowanych do nagrody publikacji na adres: Waldemar Michalski, Fundacja Historia i Kultura, ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa z dopiskiem: Nagroda Klio.

Zgłoszenie oraz wykaz zgłaszanych książek należy także przesłać w wersji elektronicznej drogą mailową na adres: promocja@historiaikultura.pl.

Wyniki tegorocznej edycji ogłoszone zostaną 25 listopada 2021 r. podczas Targów Książki Historycznej.