Do 10 sierpnia br. można wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej, którego organizatorem jest Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie, Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: poezja i reportaż. Jego celem jest rozwijanie zainteresowania współczesną literaturą, stwarzanie miejsca spotkań i dyskusji o kulturze oraz kultywowanie tradycji twórczości Jana Śpiewaka. Od roku 2020 motywem przewodnim konkursu są Reakcje, które należy rozumieć jako literacką odpowiedź na problemy współczesnego świata. Ponadto co roku ogłaszany jest temat edycji. W tym roku w kategorii Reportaż jest to temat: On-line — świat w sieci. W kategorii Poezja nie ma wymogu trzymania się tegorocznego hasła przewodniego.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres Świdwińskiego Ośrodka Kultury (z dopiskiem Konkurs Literacki):

  • czterech jednakowych zestawów zawierających od 3 do 5 wierszy o dowolnej objętości — w kategorii Poezja;
  • czterech jednakowych zestawów zawierających jeden reportaż o objętości do 10 stron — w kategorii Reportaż.

Materiały powinny być w formacie A4 (wielkość czcionki 12, interlinia 1).

Każdy utwór powinien być oznaczony godłem (w formie słowa bądź wyrażenia, a nie znaku graficznego), tym samym godłem należy zaznaczyć dodatkową kopertę, w której znajdują się dane osobowe uczestnika oraz oświadczenie — załącznik do regulaminu konkursu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich autorów pełnoletnich, bez względu na przynależności do jakichkolwiek związków twórczych oraz dotychczasowy dorobek artystyczny.

Na konkurs należy przesłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach literackich.

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez głównego organizatora.

W każdej z kategorii organizatorzy przewidują nagrody pieniężne w wysokości:

  • nagroda główna — 1500 zł,
  • nagroda II stopnia — 1000 zł,
  • nagroda III stopnia — 500 zł,
  • nagroda publiczności — 500 zł,
  • wyróżnienie — 250 zł.

Dodatkowo utwory zakwalifikowane do nagród i wyróżnień wezmą udział w Turnieju o Nagrodę Publiczności, który zostanie rozstrzygnięty w formie internetowej lub odbędzie się podczas konkursu w dniach 24–26 września 2021 r. na Zamku w Świdwinie.

Regulamin konkursu znajduje się stronie Zamku w Świdwinie.