Do 30 lipca br. można nadsyłać teksty w konkursie na najlepsze opowiadanie roku, którego pomysłodawcą jest organizator 17. Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA — Towarzystwo Aktywnej Komunikacji. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem Wy, naród.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba przysłać organizatorom własne opowiadanie nie dłuższe niż 10 stron (18 000 znaków ze spacjami) na adres konkurs@opowiadanie.org.

Oceniając nadesłane prace, wybrany przez organizatora kurator konkursu zwróci uwagę na oryginalne ujęcie hasła przewodniego. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie. Tekst powinien być napisany po polsku i niepodpisany, ponieważ zgłoszenia będą rejestrowane pod numerami zgodnymi z kolejnością nadejścia.

W treści maila natomiast trzeba wpisać informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu).

Organizator przewiduje przyznanie jednej, dwóch lub trzech nagród finansowych, a na wszystkie nagrody przeznaczono ogółem 3000 zł brutto.

Ogłoszenie nazwiska laureata (lub nazwisk laureatów) nastąpi we wrześniu 2021 r. podczas finału Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie konkursu.