Do 11 lipca br. można zgłaszać książki do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2021. Laureat nagrody otrzyma 50 000 zł oraz statuetkę — projektu Jacka Kowalskiego z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych — replikę temperówki Kazimierza Moczarskiego.

Fundatorem i organizatorem nagrody jest m.st. Warszawa, a współorganizatorami Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

W konkursie mogą startować autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej, oraz osobę patrona, autora słynnych Rozmów z katem, organizatorzy liczą na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelniczek i czytelników. Nagroda, ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy, jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać książkę w wersji elektronicznej (w formacie EPUB, MOBI lub PDF) na adres nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl lub w trzech egzemplarzach papierowych na adres Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa z dopiskiem: Nagroda Moczarskiego. Przed wysłaniem książek organizator prosi o kontakt e-mailowy.

Spośród zgłoszonych książek jury wybierze dziesięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach Gazety Wyborczej.