Do 13 sierpnia br. autorzy przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej, mogą zgłaszać swoje prace. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Nagrodą główną w konkursie jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego — w nakładzie 500 egzemplarzy. O doborze utworów, jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje organizator. W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy.

W pierwszym etapie konkursu na adres organizatora należy przesłać zestaw pięciu wierszy napisanych w języku polskim, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych czy e-bookach ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna. Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą. Utwory muszą być podpisane godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę (dołączoną do zestawu wierszy), która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), krótką informację o autorze.

W drugim etapie jury wybierze 3 najlepsze zestawy. Każdy z nominowanych autorów będzie zobowiązany przesłać do 17 września 2021 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów), podpisanych tym samym godłem, którego używali w pierwszym etapie.

Więcej informacji o konkursie, a także jego regulamin, znajduje się na stronie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.