Do 15 października br. trwa nabór wniosków o stypendia w ramach kolejnej edycji programu Gaude Polonia na 2022 rok. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Program Gaude Polonia polega na półrocznym pobycie w Polsce, w czasie którego uczestnicy inicjatywy — obywatele Białorusi lub Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy — realizują swoje projekty stypendialne pod opieką polskich artystów i instytucji kultury.

Konkursem objęte są stypendia od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 3750 zł brutto miesięcznie na zakup materiałów, usług i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu stypendialnego. Dodatkowo NCK gwarantuje stypendyście indywidualną opiekę tutorską oraz zakwaterowanie lub opłacanie wynajętego mieszkania w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł za jeden miesiąc.

Inicjatywa skierowana jest dla twórców z następujących dziedzin: film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru, a także konserwacja dzieł sztuki, literatura, muzealnictwo, muzyka oraz sztuki wizualne i teatr. Muszą oni mieć dodatkowo: nie więcej niż 40 lat, wykształcenie wyższe oraz posiadać dorobek zawodowy w reprezentowanej przez siebie dziedzinie.

Aby wziąć udział w programie, należy złożyć wniosek osobiście bądź przesłać go pocztą na jeden z trzech adresów:

  • Instytut Polski, ul. Wołodarskiego 6, 220030 Mińsk, Białoruś,
  • Instytut Polski w Kijowie, ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17, 01-030 Kijów, Ukraina oraz
  • Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać minimum dwie rekomendacje twórców uznanych w danej dziedzinie.

Do dokumentów należy dołączyć CD lub pendrive z nagraniami lub portfolio z pracami kandydata.

Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury.

Stypendia w ramach programu Gaude Polonia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24 maja 2012 r. (Dz.U. z 30 maja 2012 r. poz. 612).