Jeszcze do końca września muzea, które uzgodniły statut bądź regulamin z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, mogą wypełnić ankietę, którą przygotował Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Jej celem jest zbadanie, jak w pandemii COVID-19 były zarządzane muzea oraz z jakimi najważniejszymi wyzwaniami spotkały się w różnych obszarach swojej działalności w 2020 r. Dane posłużą do przygotowania raportu.

Raport będzie uzupełnieniem już powstałych analiz i badań dotyczących COVID-19, wydanych przez:

  • Narodowe Centrum Kultury na łamach Rocznika Kultury Polskiej 2020 w ramach numeru poświęconego w całości funkcjonowaniu sektora kultury w warunkach pandemii,
  • Forum Edukatorów Muzealnych przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Raport analizuje sposoby komunikacji muzeów z publicznością w czasie pandemii. Szczególną uwagę poświęcono w nim aktywności działów edukacyjnych oraz programom edukacyjnym muzeów,
  • NIMOZ w tegorocznym numerze czasopisma Muzealnictwo
  • .

Ankieta jest dostępna w serwisie Statystyka Muzeów. Aby ją wypełnić, trzeba się zalogować. Osoby, które nie mają konta w systemie, a chciałyby wziąć udział w badaniu, powinny napisać na adres: statystyka@nimoz.pl.