Jak informuje na swojej stronie internetowej Narodowy Instytutu Dziedzictwa, ruszył profil społecznościowy, który ma zachęcić najmłodsze pokolenia Polaków do odkrywania i zdobywania wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę prostych i interaktywnych form edukacyjnych i ma wspierać działanie nowej odsłony portalu zabytek.pl, który gromadzi informacje o niemal 500 000 zabytkach zlokalizowanych w kraju.

Jak uzasadniają twórcy projektu, Polacy chcą obcować z dziedzictwem w sieci — tak jak w przypadku treści rozrywkowych, chcą korzystać z nowych narzędzi i treści prezentowanych w ciekawszej i krótszej formie.

Jednak jak wynika z badania przeprowadzonego w grudniu 2020 r. przez NID, dla młodego pokolenia to media społecznościowe mają największe znaczenie.

Profil NID przybrał formę interaktywnej mozaiki, której działanie inspirowane jest portalem zabytek.pl prezentującym atrakcyjne i merytoryczne treści: opisy, obecne i archiwalne zdjęcia obiektów zabytkowych, skany planów i rzutów architektonicznych, modele 3D zabytków, zdjęcia panoramiczne, a także filmy dokumentalne.

Koncepcja Narodowego Instagrama Dziedzictwa wykorzystuje narzędzie osi czasu, po której można podróżować, odkrywając różne ciekawostki z kolejnych epok i okresów — obecnie na profilu można odkryć historię zabytków od prehistorii do początków średniowiecza.

Do końca wakacji NID planował umieścić na profilu na Instagramie pozostałe epoki aż do współczesności, dzięki czemu docelowo będzie można tam zobaczyć zabytki ze wszystkich okresów, zwiedzić obiekty z Listy Światowego Dziedzictwa, a także poznać nieoczywiste miejsca i zainspirować się do dalszych poszukiwań.