Do 15 października br. można nadsyłać prace konkursowe w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Czarno Na Białym. Jego organizatorem jest Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Jak wynika z regulaminu konkursu, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy:

  • piszący w języku polskim,
  • którzy ukończyli 16 lat,
  • mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Konkurs ma charakter otwarty. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie dotychczas niepublikowanych (także w Internecie) i nienagradzanych w innych konkursach.

Każdy z zestawów trzech wierszy powinien:

  • być przesłany w 4 egzemplarzach wydruku komputerowego;
  • zostać opatrzony jednym słownym godłem, czyli pseudonimem (co ważne: prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane);
  • mieć dołączoną zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i e-mail oraz
  • zawierać podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do regulaminu konkursu.

Prace należy przesyłać na adres: Forum Inicjatyw Twórczych, Ozorkowska 3, 95–045 Parzęczew, z dopiskiem: Konkurs poetycki „Czarno Na Białym”.

Powołane przez organizatorów jury konkursu oceni wszystkie nadesłane prace, przyznając nagrody i wyróżnienia za cały zestaw lub za jeden utwór.

Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe. Informacja na temat formy i terminu rozstrzygnięcia konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie w listopadzie 2021 r.