Do 1 listopada br. można się zgłaszać do 18. edycji ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy we współpracy z Polskim Ośrodkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

Jak wynika z regulaminu konkursu, jego celem jest wyłonienie najlepszego monodramu (utworu scenicznego na jednego wykonawcę), inspirowanego hasłem „Głos ludzki”. Utwór w języku polskim, w formie pliku DOC oraz w formacie PDF nie powinien przekraczać 50 stron. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięca (uczestnicy od 12 do 15 lat) i młodzieżowa (uczestnicy w wieku od 16 do 21 lat).

Nagrodami w konkursie są: cyfrowa publikacja zwycięskich utworów na stronie Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz drobne nagrody
rzeczowe. Wybrane utwory lub ich fragmenty zostaną także zaprezentowane w formie czytania szkicu scenicznego na scenie teatru.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać skan formularza zgłoszeniowego podpisanego przez autora utworu (a w przypadku gdy autor jest niepełnoletni — jego przedstawiciela ustawowego, tj. rodziców lub innego opiekuna prawnego), wraz z utworem na adres e-mail polskiszekspir@teatrpolski.pl.

W październiku br. organizator umieści w Internecie materiały video przygotowane przez profesjonalnych dramatopisarzy stanowiące pomoc merytoryczną w tworzeniu utworów.

Regulamin konkursu znajduje się na stronach Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.