Do 15 listopada br. trwa nabór prac do konkursu na filmowe ilustracje utworów Cypriana Kamila Norwida NORWID/ZA-PATRZENIA. Inicjatywa została utworzona z okazji 200. rocznicy urodzin poety. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem konkursu NORWID/ZA-PATRZENIA jest zainteresowanie współczesnych twórców oraz odbiorców treści multimedialnych twórczością Cypriana Kamila Norwida. Udział w konkursie polega na stworzeniu filmu — oprawy wizualnej wybranej interpretacji lektorskiej jednego utworu Norwida spośród udostępnionych na stronie Narodowego Centrum Kultury. Na potrzeby konkursu wybranych zostało 11 utworów. Są to: Italiam! Italiam!, Nad jeziorem, Ciemność, Do piszących (fragment), Pielgrzym, Kółko, Czułość, Do zeszłej, W Weronie, Królestwo oraz fragmenty poematu Promethidion.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy — pasjonaci różnorodnych technik filmowych, jak również osoby czy grupy zawodowo związane z twórczością multimedialną. Na laureatów trzech pierwszych miejsc czekają gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 23 000 zł. Zwycięskie prace zostaną również zamieszczone na stronie internetowej NCK, na YouTube oraz na stronach NCK w mediach społecznościowych.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wysłać link z udostępnioną pracą konkursową na adres e-mail: norwid@nck.pl. W zgłoszeniu powinny się znaleźć również informacje o autorze pracy konkursowej, tj. imię, nazwisko, wiek, numer telefonu i adres e-mailowy, a także tytuł wybranego utworu oraz opis pracy konkursowej, nieprzekraczający 1800 znaków ze spacjami.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 r. na stronie Narodowego Centrum Kultury.