20 października br. upływa termin przesyłania wierszy w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta oraz Miejski Dom Kultury w Sulejówku.

Celem konkursu jest propagowanie poezji wyrażanej w formie wiersza klasycznego, rozumianego jako utwór poetycki wyróżniający się rymem i rytmem.

W tym roku konkurs organizowany jest dla dwóch kategorii wiekowych: do lat 18 i dla osób pełnoletnich. Młodzieżowa część konkursu odbywać się będzie w tych samych kategoriach co dla osób dorosłych.

Przesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach:

  • wiersz miłosny,
  • wiersz satyryczny,
  • wiersz o tematyce dowolnej.

Na konkurs należy przesłać do trzech wierszy powielonych w 4 egzemplarzach, dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Proponowane teksty wierszy z oznaczoną kategorią konkursową należy przesłać w formie wydruku komputerowego listem na adres organizatora.

Zamiast podpisu, maszynopisy utworów muszą być opatrzone tylko i wyłącznie godłem (wyrazem). W osobnej kopercie dołączonej do głównej z tekstami, opatrzonej tym samym godłem co maszynopis, należy umieścić następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, krótką notkę biograficzną, wybraną kategorię oraz dowód wpłaty (25 zł).

Więcej informacji w regulaminie konkursu dostępnym na stronie Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku.