Aż do 31 marca 2022 r. trwa nabór zgłoszeń w konkursie na utwór literacki napisany w języku polskim przez żyjącego autora, przeznaczony do wystawienia w teatrze. Organizatorem inicjatywy jest Teatr Miejski w Gliwicach. To w tym mieście na przełomie 1958 i 1959 r. Różewicz napisał Kartotekę.

Celem konkursu jest wspieranie zarówno autorów piszących dla teatru, jak również najwartościowszych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej.

Ogłoszenie pierwszej edycji konkursu poprzedziła premiera Kartoteki na deskach teatru.

Zgodnie z regulaminem konkursu, wezmą w nim udział prace osób, które:

  • są jedynym autorem utworu, któremu przysługuje do niego całość osobistych oraz majątkowych praw autorskich;
  • legitymują się autorstwem przynajmniej jednego wcześniej opublikowanego (z nadanym numerem ISBN) utworu literackiego.

Nagrodę w konkursie stanowi statuetka oraz honorarium w wysokości 50 000 zł brutto. Autorzy dwóch pozostałych utworów zakwalifikowanych do finałowego etapu konkursu otrzymają wyróżnienia pieniężne o wartości 5000 zł brutto każdy. Nagrodzony dramat zostanie wystawiony na deskach Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz opublikowany przez Muzeum w Gliwicach w serii Czytelnia Sztuki — poświęconej dramaturgii współczesnej.

Konkurs składa się z trzech etapów. Aby zgłosić się do konkursu, należy wysłać zgłoszenie, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu, oraz utwór w formie wydruków, w dwóch egzemplarzach (czcionka Times New Roman, rozmiar 12). Wydruk nie powinien zawierać danych autora ani informacji, które mogłyby prowadzić do jego zidentyfikowania.

Więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin, znajdują się na stronie internetowej konkursu.