Do 1 grudnia br. należy dostarczyć prace na konkurs organizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

W konkursie (w trzech kategoriach: dzieci do 12 lat, młodzież od 13 do 18 lat oraz dorośli) mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i plastycznych, uczestnicy zajęć w pracowniach ceramicznych w placówkach kulturalno-oświatowych i warsztatach terapii zajęciowej oraz osoby prywatne.

„Ceramiony” na przestrzeni lat stały się ważnym wydarzeniem artystycznym, cieszącym się niesłabnącym zainteresowaniem pasjonatów i twórców ceramiki. Wydarzenie od lat jest prezentacją dorobku w dziedzinie ceramiki dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Opisane prace (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, a jeśli praca jest zgłaszana przez instytucję, to także: imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres, telefon, e-mail instytucji) należy przesłać na adres: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg, z dopiskiem Ceramiony 2021.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkursowi będzie towarzyszyło uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem nagród, którymi są wydawnictwa książkowe oraz materiały plastyczne.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, na stronie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.