Do 9 marca 2022 r. każda osoba pełnoletnia zainteresowana współczesną dramaturgią dla młodych może zgłosić swoje teksty w inicjatywie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Jak podkreśla organizator konkursu, poszukiwane są nowe, wartościowe sztuki teatralne (dramatyczne, lalkowe, inne), skierowane do dzieci i młodzieży (do 16. roku życia).

Jak wynika z regulaminu konkursu dostępnego na stronie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, teksty powinny być napisane wyłącznie w języku polskim i nie mogą być wcześniej publikowane, wystawiane na scenie (zarówno w formie czytań performatywnych, video czytań performatywnych, jak i spektakli) ani realizowane w formie słuchowisk.

O ocenie tekstów będą w szczególności decydowały następujące przesłanki: oryginalność autorskiego pomysłu, spójność kreowanej rzeczywistości, walory estetyczne tekstu, potencjał teatralny utworu, istotność przesłania kierowanego do odbiorców, respektowanie potrzeb intelektualnych i emocjonalnych projektowanego odbiorcy.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • w pierwszym — pierwszy skład jury przeczyta wszystkie przysłane teksty i wyłoni utwory, które zostaną zakwalifikowane do udziału w drugim etapie. To także moment formalnej weryfikacji sztuk;
  • w drugim — drugi skład jury przyzna nagrody i wyróżnienia wybranym tekstom.

Jury dysponuje pulą 25 000 zł, która zostanie podzielona między laureatów konkursu. Werdykt zostanie ogłoszony do 23 maja 2022 r. poprzez publikację na stronie internetowej NoweSztuki.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie mailem na adres: konkurs@nowesztuki.pl. Tekst powinien być opatrzony godłem.