Do tego konkursu twórczości miłosnej można zgłaszać się już tylko do 22 stycznia br. Jego organizatorem i jest Krasnostawski Dom Kultury. Pula nagród w konkursie wynosi 2000 zł.

W XV Konkursie Twórczości Miłosnej Ja Cię kocham, a Ty pisz im. Mariusza Kargula można wziąć udział jednej z w dwóch kategorii wiekowych — młodzież do 18. roku życia i dorośli. Regulamin konkursu przewiduje, że może do niego przystąpić każdy, kto chce w ten sposób dać upust swoim uniesieniom miłosnym i porywom twórczym. Wiersze muszą być oryginalne, dyktowane sercem, a nie chęcią zysku. Nie mogą natomiast być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 utwory. Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw (z dopiskiem: JCKaTP! i wyraźnie zaznaczoną kategorią). Ogłoszenie wyników nastąpi 12 lutego br.

Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie Krasnostawskiego Domu Kultury.