Do 14 stycznia br. instytucje kultury, wydawnictwa, media o charakterze literackim, członkowie kapituły oraz inne osoby mogą zgłaszać książki w konkursie, którego organizatorem jest fundacja imienia poetki i noblistki.

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy, przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • co roku za książkę poetycką napisaną w języku polskim przez żyjącego polskiego autora wydaną w roku poprzedzającym,
  • co dwa lata za wybitną książkę poetycką tłumaczoną z języka obcego, wydaną w 2020 lub 2021 r.

Do X edycji nagrody zgłaszać można książki z obu wymienionych kategorii. Zgłaszanie książek do nagrody obejmuje przesłanie lub przekazanie na adres: Fundacja Wisławy Szymborskiej, ul. Urzędnicza 20/6, 30-051 Kraków, z dopiskiem Nagroda im. Wisławy Szymborskiej:

  • pisemnego zgłoszenia książek do nagrody (formularz do pobrania na stronie nagrody),
  • siedmiu egzemplarzy papierowych każdej ze zgłaszanych książek,
  • wersji w formacie PDF (o maksymalnej wielkość pliku 15 MB) nagranej na płytę CD lub inny nośnik danych dołączony do zgłoszenia lub przesłanej na adres: nagroda@szymborska.org.pl.