Do 28 lutego br. można zgłaszać kandydatury w I etapie konkursu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Kandydatów — pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w konkursie — mogą zgłaszać: osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek, członkowie SBP i innych organizacji, inne osoby, np. studenci), jak też struktury SBP, organizacje, dyrekcje bibliotek, szkół, redakcje czasopism zawodowych, lokalne władze (samorządowe, uczelniane).

Konkurs, który doczekał się już XII edycji, jest promocją zawodu bibliotekarza.

Jak wynika z informacji opublikowanej na stronie stowarzyszenia, celem konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekarskim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2021 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami, zasługując na wysoką ocenę i popularyzację swoich dokonań.

Podkreślono w niej, że to dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się na lepsze, coraz bardziej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach, w drugim etapie spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2021.

Ogólnopolski wynik konkursu zostanie ogłoszony do 25 kwietnia 2022 r. na portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tam też zawarte są szczegółowe informacje oraz regulamin.