28 lutego br. upływa termin składania wniosków w programie Wspieranie aktywności międzynarodowej na 2022 r. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Budżet programu w tegorocznej edycji wynosi 100 000 zł brutto. Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 5000 zł brutto.

Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej związanej z tańcem poprzez wspieranie udziału polskich tancerzy, pedagogów, menedżerów, badaczy i krytyków tańca w międzynarodowych warsztatach, seminariach i szkoleniach odbywających się za granicą, także w trybie online, oraz wyjazdów na kwerendy naukowe albo przeprowadzenia kwerendy w formie zdalnej.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą systemu Witkac. Wybór zgłoszeń przez komisję opiniującą oraz ogłoszenie wyników naboru nastąpi 21 marca 2022 r.

Autorzy zwycięskich projektów zostaną poinformowani o decyzji drogą e-mailową. Wyniki zostaną również zamieszczone na internetowej NIMiT.

Więcej informacji oraz regulamin znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.