28 lutego 2022 r. mija termin nadsyłania zgłoszeń do Stypendium im. Albrechta Lemppa za ten rok. Organizatorem inicjatywy są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin.

Celem stypendium jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.

Stypendium im. Albrechta Lemppa przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej. Na program stypendialny składają się rokrocznie dwa jednomiesięczne pobyty w kraju sąsiada:

  • jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza,
  • jeden miesiąc w Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki w Krakowie dla niemieckiego pisarza lub tłumacza.

Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 euro.

Pisarze i tłumacze nadsyłają zgłoszenia w wersji elektronicznej drogą e-mailową, w języku polskim lub w języku niemieckim, przedstawiając swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i plan pracy.

O wynikach naboru fundatorzy poinformują do końca marca 2022 r. Dokładny termin przyjazdu stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami.