Również do końca marca br. autorzy, kompozytorzy i wykonawcy mogą nadsyłać piosenki o Krakowie w konkursie, którego organizatorami są Krakowski Teatr Scena STU, Radio RMF Classic oraz Urząd Miasta Krakowa.

W konkursie mogą wziąć osoby dorosłe, a za zgodą przedstawiciela ustawowego — także niepełnoletnie. To już druga edycja wydarzenia, którego celem jest promocja Krakowa, rozwijanie twórczości literackiej i muzycznej oraz popularyzacja twórczości polskich autorów i kompozytorów, upowszechnianie kultury muzycznej.

Zgłoszona do konkursu piosenka powinna być napisana i wykonana w języku polskim, a jej czas trwania wynosić do 4 minut. Pliki dźwiękowe oraz informacje o kandydacie należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu.

W pierwszym etapie konkursu kapituła wyłoni do 10 najlepszych piosenek. W drugim etapie – od 29 kwietnia do 29 maja br. — na stronie RMF Classic wszyscy zainteresowani będą mogli, oddając jeden głos dziennie, wybrać 5 kandydatek na zwycięską piosenkę.

W kolejnym etapie spośród 5 kandydatek z największą liczbą oddanych głosów kapituła do 18 czerwca wybierze zwycięski utwór, a także laureatów II i III miejsca. Otrzymają oni nagrody finansowe, odpowiednio: 15 000 zł, 10 000 zł i 5000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego koncertu w Krakowskim Teatrze Scena Stu w czasie wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie Krakowskiego Teatru Scena STU.