Do 31 marca br. organizatorzy — Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku — czekają na zgłoszenia książek wydanych w 2021 r. Dla laureatów przygotowano statuetki i nagrody finansowe.

Kandydata do nagrody mogą zgłosić instytucje kultury, wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media. Każda z instytucji ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii.

Jury będzie oceniało następujące prace w zależności od kategorii:

  • Literacka Książka Roku — pozycje należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezji, prozy, reportażu literackiego, eseju, monografii, rozprawy krytyczno-literackiej o wysokich wartościach estetycznych oraz scenariusze i utwory dramatyczne;
  • Pomorska Książka Roku — publikacje związane tematycznie z Pomorzem zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy oraz rozprawy naukowe;
  • Całokształt pracy literackiej — dorobek pracy twórczej autora: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki należy przesłać na adres biura Pomorskiej Nagrody Literackiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku: ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk.

Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali, która odbędzie się w październiku 2022 r. Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają statuetki oraz po 15 000 zł. Fundatorem nagród jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.