Do 30 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa na opowiadanie dla młodzieży. Organizatorami inicjatywy są Związek Literatów Polskich oddział Gdańsk oraz Fundacja Kultury WOBEC.

Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 13 do 26 lat.

Każdy autor może zgłosić tylko jedno samodzielnie napisane opowiadanie. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Temat opowiadania jest dowolny. Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron maszynopisu i nie może być ona wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach. Dokument powinien być poprawnie sformatowany i składać się z tytułu opowiadania oraz treści podzielonej na akapity.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesyłać pracę drogą mailową na adres konkursmiesiecznikwobec@gmail.com, podając również następujące informacje: imię i nazwisko autora opowiadania oraz jego e-mail i numer telefonu, a także zapis dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 3000 zł.

Uczestnicy inicjatywy otrzymają również szansę publikacji ich prac w miesięcznikach internetowych WOBEC oraz KREATYWNI.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 11 czerwca 2022 r. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Gdańsku w połowie czerwca 2022 r.

Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin znajdują się na stronie Fundacji Kultury WOBEC.