17 maja br. mija termin nadsyłania prac w konkursie zorganizowanym przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Konkurs ma charakter otwarty. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 5 prac (grafik, ekslibrisów) wykonanych w latach 2019-2022. Artyści biorący udział w konkursie po raz pierwszy mogą nadsyłać prace wykonane przed rokiem 2019.

Wymiary grafiki nie mogą przekraczać 200 × 200 mm; maksymalne wymiary papieru to 300 × 300 mm.

Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie odbitki z płyt graficznych. Nie należy przesyłać prac wykonanych techniką cyfrową, odbitek fotograficznych i kserokopii.

Na awersie grafiki należy umieścić własnoręczny podpis, a na rewersie zamieścić drukowanymi literami: imię i nazwisko autora, tytuł i wymiary pracy, technikę i rok powstania.

Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do nadesłanych grafik karty uczestnictwa opatrzonej własnoręcznym podpisem.

Prace należy dostarczyć pocztą na adres Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Rynek 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do połowy lipca 2022 r. Otwarcie wystawy w Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest na 3 września 2022 r.

Dla zwycięzców w konkursie przewidziano medale oraz gratyfikacje finansowe:

  • za zajęcie trzech pierwszych miejsc (odpowiednio 5000 zł, 3000 zł i 2000 zł), a
  • dla dwóch laureatów za ekslibris Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego — nagrody specjalne (każda w wysokości 1000 zł).

Osoby wyróżnione otrzymają medale, a wszyscy uczestnicy wystawy — katalog i dyplom.

Więcej informacji w regulaminie dostępnym na stronie Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.