Jak informuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na swojej stronie internetowej, powstał punkt kontaktowy w sprawach pomocy muzealnikom ukraińskim.

Jego celem jest skuteczne zbieranie informacji i pomoc w komunikacji między polskimi muzeami a przebywającymi na terenie polski obywatelami Ukrainy. Jak podkreśla NIMOZ, już ponad 200 inicjatyw wsparcia Ukrainy i pomocy jej obywatelom podjęło 116 polskich muzeów.

Zadaniem punktu kontaktowego jest koordynowanie działań pomocowych na rzecz środowiska muzealników ukraińskich, jak również gromadzenie i promowanie informacji o inicjatywach polskich muzeów podejmowanych na rzecz wsparcia Ukrainy i uchodźców z tego kraju przebywających na terenie Polski.

Z punktem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem pomoc.ukrainie@nimoz.pl lub telefonicznie +48 697 121 252.

Jednocześnie NIMOZ informuje, że na podstawie upoważnienia MKiDN w ramach NIMOZ działa Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. Jego rolą jest koordynowanie pomocy na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami wojennymi. Pracownicy Centrum współpracują w tym zakresie z członkami działającego w MKiDN Zespołu Zadaniowego do Monitorowania i Analizowania Zagrożeń dla Dziedzictwa Kulturowego. Są dostępni pod adresem ukraina@nid.pl.

Centrum organizuje pomoc ukraińskim instytucjom kultury oraz ich personelowi, który zdecydował się ratować powierzone mu dziedzictwo. W dotychczas zorganizowanych transportach, które dotarły już do Ukrainy, znalazł się sprzęt przeciwpożarowy i materiały niezbędne do zabezpieczania zbiorów. Organizowane są kolejne dostawy zaspokajające bieżące potrzeby. Polska koordynuje również pomoc na rzecz ukraińskich instytucji kultury, która każdego dnia napływa z całego świata.

NIMOZ apeluje o pomoc na rzecz ochrony i ratowania ukraińskiego dziedzictwa kultury. Można ją przekazywać w formie materialnej (środki umożliwiające zabezpieczenie zbiorów i instytucji kultury) lub finansowej (na konto Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która współpracuje z Polskim Centrum Pomocy dla Ukraińskiego Dziedzictwa Kultury). Ze względu na sytuację wojenną i bieżące potrzeby strony ukraińskiej wszystkie osoby oraz instytucje zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z zespołem Centrum.