Do 30 czerwca 2022 r. zagraniczni badacze kultury, historii oraz dziedzictwa Polski i Europy Środkowej mogą zgłaszać się do programu stypendialnego Thesaurus Poloniae, realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od 2009 r.

O stypendium mogą ubiegać się badacze spoza Polski zajmujący się historią, historią sztuki, socjologią, etnografią, antropologią kulturową i innymi naukami pokrewnymi.

Program realizowany jest w dwóch kategoriach:

  • Senior — dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora (3500 zł miesięcznie) oraz
  • Junior — dla doktorantów (2500 zł miesięcznie).

Jednorazowy pobyt trwa trzy miesiące. Oprócz stypendium uczestnik otrzymuje jednorazowy grant przyznawany na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł).

Ponadto Międzynarodowe Centrum Kultury:

  • zapewnia pobyt w samodzielnym, w pełni wyposażonym apartamencie w centrum miasta,
  • umożliwia korzystanie z własnej biblioteki, której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz
  • oferuje pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium powinny przesłać: CV, rekomendację dwóch opiekunów naukowych w przypadku ubiegania się o uczestnictwo w programie Junior oraz eseju prezentującego założenia programu badawczego, który planowany jest do przeprowadzenia podczas pobytu w Krakowie (do 500 wyrazów).

Dokumenty można przesyłać w formie elektronicznej na adres: thesaurus@mck.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, z dopiskiem Program stypendialny Thesaurus Poloniae.

Więcej informacji o stypendium na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.