Do 16 października 2022 r. wszyscy — zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy z Województwa Podlaskiego oraz z Polski — mogą wziąć udział w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym im. Wiktora Wołkowa.

Organizatorem konkursu jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Celem konkursu jest:

  • zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Podlasie, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, oraz tradycję i kulturę,
  • wszechstronna prezentacja Podlasia w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie,
  • pobudzenie do aktywności twórczej zarówno młodzieży, jak i starszych,
  • promocja Podlasia.

Tematem konkursu jest Podlasie z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, mozaiką kulturową.

Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Prace można przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub mailem na adres kontakt@muzeumbialoruskie.pl.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu.

Link do formularza zgłoszenia oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce.