Do 14 października br. autor lub zespół autorski może przesyłać krótkie filmy, których tematyka nawiązuje do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych czy oznaczeń geograficznych. Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy RP.

Filmy zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie lub w innym medium oraz nie mogą być przedstawiane w żadnym innym konkursie. W filmach zgłaszanych do konkursu nie można umieszczać logo Urzędu Patentowego.

Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 60 sekund (1 minuta). Może być wykonany w dowolnej technice, jednak musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie QuickTime, AVI lub MPEG, w rozdzielczości Full HD: 1920 × 1080. Głośność dźwięku w filmie nie może przekraczać 90 decybeli. Liczba klatek na sekundę (FPS) musi mieścić się w przedziale 23,98–25.

Zgłoszenie powinno zawierać: film nagrany na płytę CD, DVD lub pamięć przenośną (USB pendrive), metrykę filmu, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (jeśli to konieczne).

Filmy należy dostarczyć na adres: Urząd Patentowy RP al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa pokój 123 z dopiskiem: Konkurs na film.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 25 listopada 2022 r. Lista laureatów zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP, na której można także znaleźć regulamin konkursu.

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl.