Konkurs na krótką formę komiksową ogłosiło Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. Jest adresowany do osób pełnoletnich, które mogą zgłaszać swoje prace do 15 lipca 2022 r.

Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów. Każdy autor może zgłosić tylko jedną pracę zainspirowaną działalnością literacką: Horsta Bienka, Wolfganga Bittnera, Tadeusza Różewicza, Piotra Petera Lachmanna, Szczepana Twardocha, Zbigniewa Rokity, Wojciecha Chmielarza, Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera, Wojciecha Pszoniaka, Krzysztofa Siwczyka.

Komiksy wybrane spośród nadesłanych zostaną wydane w zbiorczym tomie pt. Miasto — literatura — kadr oraz zaprezentowane na wystawie. Przewidziane są także nagrody pieniężne (I miejsce — 2500 zł, II miejsce — 1500 zł, III miejsce — 1000 zł). Objętość komiksu nie może przekraczać 5 stron formatu A4. Wymagany jest układ pionowy. Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedno dzieło stanowiące zamkniętą całość. Może być wykonane w dowolnej technice artystycznej umożliwiającej powielanie w formie druku.

Zgłoszenia można złożyć w sekretariacie organizatora bądź przesłać pocztową na adres Centrum Kultury Victoria ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 9 września 2022 r. w siedzibie partnera — Galerii Melina w Gliwicach.

Więcej informacji w regulaminie udostępnionym na stronie Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.