Tak zdecydował parlament, który z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2024 r. przesunął wejście w życie art. 34a i 34b Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przepisy te do ustawy o finansach publicznych wprowadziła Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Próbowano je zmienić ustawą korygującą Polski Ład (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Poradnika Instytucji Kultury) — art. 12 Ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 15 czerwca 2022 r. poz. 1265). Już samo przesunięcie wejścia w życie rejestru powinno być dużą ulgą dla coraz bardziej obciążonych obowiązkami jednostek sektora finansów publicznych, w tym także instytucji kultury.

Zdaniem senackich legislatorów, a także Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, wprowadzenie do zmian w Polskim Ładzie nowelizacji przepisów niemających żadnego związku z procedowaną ustawą jest niekonstytucyjne. Senat wniósł poprawkę, która ograniczyła się do przesunięcia terminu wejścia w życie nowego obowiązku od 1 stycznia 2024 r. Senat doprecyzował też, że w rejestrze zamieszcza się informacje o umowach zawartych dopiero od tego dnia. Te zmiany przyjął następnie Sejm.

Przepisy nadal budzą liczne wątpliwości, takie jak m.in.:

  • jakie umowy mają być wprowadzone do rejestru (postulowane jest wprowadzenie definicji umowy, którą będzie się wprowadzało do rejestru),
  • czy kwoty liczyć netto czy brutto i jak szacować wartość umowy podlegającej wpisowi,
  • czy obowiązek wprowadzania do rejestru obejmuje także umowy o pracę (niedoprecyzowany w orzecznictwie krąg osób, które można zaliczyć do grona funkcjonariuszy publicznych, a także spory, czy wszystkie składniki wynagrodzenia funkcjonariusza publicznego podlegają publikacji),
  • jak pogodzić prawo dostępu do informacji publicznej z prawem do ochrony danych osobowych,
  • jaką formę ma mieć rejestr i na jakich zasadach będzie prowadzony i uzupełniany.

Rząd ma półtora roku na to, aby poprawić powszechnie krytykowane przepisy.