30 września 2022 r. upływa termin zgłaszania prac — fotografii teatralnej — w konkursie, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie.

Jak wynika z regulaminu konkursu, jego celem jest:

  • propagowanie i rozwój sztuki fotografowania teatru w Polsce;
  • promocja i prezentacja fotografii teatralnej nie tylko jako formy dokumentowania i promowania przedstawienia teatralnego i procesu pracy teatralnej, ale także jako narzędzia współtworzenia znaczeń i sposobów odbioru dzieła i działalności twórczej posiadającej własne walory i wartości;
  • poszerzanie i pogłębianie refleksji nad znaczeniem i formami fotografii teatralnej.

Zdjęcia można zgłaszać trzech kategoriach:

  • Teatralne zdjęcie sezonu — pojedyncze fotografie ukazujące zarówno przedstawienie teatralne, pracę nad nim, jak i inne sceny związane z polskim życiem teatralnym;
  • Zestaw dokumentacyjny z przedstawienia — w tej kategorii oceniane będą zestawy (do 10 fotografii) dokumentujące pojedyncze spektakle, których premiera odbyła się w sezonie artystycznym 2021/2022;
  • Architektura teatralna — zdjęcia prezentujące z zewnątrz wybrany budynek teatralny (użytkowany lub nie) albo przestrzeń zaadaptowaną, służącą współcześnie prezentacji wydarzeń teatralnych na terenie RP.

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane między 1 września 2021 r. a 31 sierpnia 2022 r. Prace należy przesyłać pocztą.

Laureatom konkursu w pierwszej i drugiej kategorii mogą być przyznane nagrody pieniężne: za I miejsce 10 000 zł, za II miejsce 6000 zł i za III miejsce 4000 zł. W kategorii Architektura teatralna zostanie przyznana jedna nagroda w wysokości 10 000 zł.

Lista nazwisk finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora do 30 listopada 2022 r. Finał konkursu oraz uroczyste ogłoszenie laureatów odbędzie się do 31 stycznia 2023 r.

Więcej informacji w regulaminie konkursu.