Do 28 października 2022 r. można zgłaszać prace w konkursie, którego organizatorem jest Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu.

Do udziału w ósmej edycji konkursu organizator zachęca amatorów i profesjonalistów od 16. roku życia, którzy zajmują się projektowaniem grafiki cyfrowej i warsztatowej. Na autorów najlepszych prac czekają gratyfikacje finansowe w wysokości 2000 zł, 1500 zł i 1000 zł.

Celem konkursu jest:

  • wyłonienie trzech laureatów — autorów najlepszych prac pod względem walorów artystycznych i merytorycznych,
  • popularyzowanie sztuk wizualnych wśród dorosłych i młodzieży,
  • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i umiejętności twórczych, a także kształcenie umiejętności wyrażania w pracy graficznej swoich przemyśleń na temat związany z hasłem konkursu,
  • produkcja wystawy w ramach organizowanego 11 listopada 2022 r. przez CK Agora projektu 11/11 WOLNOŚĆ, KOCHAM I ROZUMIEM.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace graficzne wykonane w dowolnej technice. Należy je dostarczyć w wersji elektronicznej oraz w formie papierowej (ze względu na planowaną wystawę preferowane będą wydruki w formacie 100 × 70 cm). Dopuszcza się również wydruki wielkoformatowe. W przypadku grafik warsztatowych (artystycznych) dopuszcza się dowolny rozmiar pracy.

Prace wykonane techniką komputerową wraz z ich zapisem elektronicznym (w rozdzielczości minimum 300 dpi plik graficzny w formacie np. JPEG czy PDF) należy składać w estetycznej formie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz hasłem WOLNOŚĆ — JESTEM U SIEBIE.

Jury wybierze najlepsze prace do 3 listopada 2022 r.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, na stronie Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu.