31 października br. upływa termin nadsyłania prac w konkursie, którego organizatorem jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Ma on charakter otwarty.

Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje pieniężne w wysokości 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł za zajęcie odpowiednio pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

Zgodnie z regulaminem konkursu można zgłaszać ekslibrisy z lat 2020–2022, wykonane dowolną techniką graficzną, o wymiarach nie większych niż 14 × 14 cm. Przyjmowane będą tylko odbitki z płyt graficznych.

Nie należy przesyłać rysunków i projektów ekslibrisów. Każda praca powinna mieć charakter znaku książkowego, tzn. zawierać napis Ex libris lub podobny oraz nazwę właściciela (osoby lub instytucji), dla której została wykonana. Prace należy dostarczyć w trzech sygnowanych egzemplarzach.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, znajduje się na stronie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.