Do 17 października br. można przesyłać prace w konkursie fotograficznym organizowanym przez Centrum Kultury Gminy Markowa we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie.

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do szerokiej rzeszy amatorów i profesjonalistów. Laureaci otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 4000 zł.

Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dzieci i młodzież do 16. roku życia,
  • dorośli,

a także w dwóch kategoriach tematycznych:

  • motyw sakralny w krajobrazie polskim,
  • kapliczki, krzyże, kościoły jako dziedzictwo kulturowe gminy Markowa.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Pliki w formacie JPEG i rozdzielczości minimum 300 dpi należy przesłać razem ze zgłoszeniem na adres konkursy@ckgm.pl.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie Centrum Kultury Gminy Markowa.