Od początku października br. w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) a także w serwisie YouTube można znaleźć nowy, prawie minutowy spot pot tytułem Zabytki pożyczyliśmy od przyszłych pokoleń. Nie odcinaj się od przeszłości.

Tegoroczna kampania to kolejny etap prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa od kilku lat akcji Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!

W najnowszej kampanii o zabytkach mówi się w zupełnie inny sposób — filmowo, krótko, językiem osób młodych, wykorzystując takie kody przekazu, jak kolaż, nowoczesny montaż i przenośnię.

Jak podkreśla dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
O zabytkach mówi się, że stanowią nie tyle to, co odziedziczyliśmy po naszych dziadkach, ale to, co pożyczyliśmy od naszych dzieci. Raz utracone jako zasób nieodnawialny, bezpowrotnie zubażają naszą kulturę. Stanowią nośnik pamięci społecznej, stanowiącej podstawy naszej tożsamości. Dają poczucie przynależności, są budulcem wspólnot lokalnych, jak i narodowych. Dlatego tak ważna jest dbałość o właściwy stan ich zachowania. Niestety zabytki są niszczone, wiele z nich bezpowrotnie znika. Zaniechanie opieki lub celowe działania, takie jak wyburzanie, nielegalne przebudowy lub akty wandalizmu, doprowadzają do uszczuplenia zasobu zabytkowego, którego nie da się odzyskać.

Celem kampanii społecznej Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj! jest pokazanie różnorodności zabytków w Polsce oraz zwrócenie uwagi na niebagatelną rolę, jaką pełnią one w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej. Podkreślając potrzebę otaczania zabytków szczególną opieką, NID chce zwrócić uwagę na popełniane przeciwko nim, nieraz w sposób nieświadomy, przestępstwa i wykroczenia.

Jak informuje NID, z przeprowadzonych badań, wynika, że ponad 80% Polaków deklaruje konieczność dbania o dziedzictwo, ale już tylko 40% deklaruje osobiste zaangażowanie w taką ochronę. Brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne oraz brak wiedzy, jak właściwie chronić zabytki — to najpoważniejsze zagrożenia dla przyszłości naszego dziedzictwa kulturowego. Dlatego należy je chronić poprzez kształtowanie i propagowanie właściwych postaw i zachowań.

Więcej informacji na specjalnie stworzonej stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.