Na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury w zakładce Projekty kulturalne jest już dostępny pakiet sensoryczny Poczuj Polskę, który ma wspierać edukację patriotyczną poprzez oddziaływanie na różne zmysły. Towarzyszy mu program Chwile Wspólne, na który składają się warsztaty na żywo i online.

Pakiet stworzono jako kolejny element kampanii społeczno-edukacyjnej Barwy Wspólne, której celem jest rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych. To nowoczesne narzędzie edukacyjne przeznaczone dla edukatorów, animatorów, nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi w muzeum, domu kultury, bibliotece czy świetlicy.

Materiały mają charakter włączający i nawiązują do polskiej fotografii dokumentalnej, typografii, specyfiki naszego języka oraz zasobów lokalnej przyrody. Uaktywniają zmysły wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku, odwołując się do pięciu obszarów, w ramach których można eksplorować otaczającą rzeczywistość:

 • wzrok — Widoki wspólne,
 • słuch — Dźwięki wspólne,
 • węch — Wrażenia wspólne,
 • dotyk — Znaki wspólne,
 • smak — Smaki wspólne.

Elementy w pakiecie to:

 • karty informacyjne,
 • artefakty,
 • scenariusze warsztatów,
 • plansze ciekawostek,
 • koło inspiracji,
 • teksty alternatywne.

Pięć scenariuszy warsztatowych to propozycje działań dla dzieci w dwóch grupach wiekowych 4–6 i 7–10 lat, które można zrealizować w czasie od jednej do dwóch godzin.

Projektując pakiet sensoryczny, zastosowano rozwiązania z obszaru projektowania uniwersalnego, języka prostego oraz stworzono teksty alternatywne.