Do 16 grudnia br. trwa nabór wniosków w programie Dyskusyjne Kluby Książki na 2023 rok. Gospodarzem inicjatywy jest Instytut Książki. Do rozdania w programie jest 1,8 mln zł.

Strategicznymi celami programu są:

  • promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych,
  • zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy),
  • popularyzacja idei Dyskusyjnych Klubów Książki w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

O dofinansowanie mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury — wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie jeden wniosek w programie. Wnioski na formularzu, którego wzór jest dostępny do pobrania na stronie Instytutu Książki, należy przesłać na adres: Instytut Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, z dopiskiem: Dyskusyjne Kluby Książki 2023.

Realizacja zadania odbywa się w Polsce w roku 2023. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się od daty decyzji o przyznaniu dofinansowania i trwa maksymalnie do 15 grudnia 2023 r.

Zasady naboru oraz programu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie Instytutu Książki.