Jak informuje resort kultury na swojej stronie internetowej, miasta ubiegające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r. mogą składać wnioski do 15 września 2023 r. Konkurs ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działanie Europejskie Stolice Kultury (ESK) jest inicjatywą Unii Europejskiej, która powstała na podstawie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 445/2014/UE z 16 kwietnia 2014 r., ustanawiającej działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 i uchylającej decyzję nr 1622/2006/WE.

Jak podkreśla organizator konkursu, miasta, które otrzymują tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, na rok stają się kulturalnymi centrami Europy i zyskują szansę promocji na międzynarodowej arenie dzięki wydarzeniom artystyczno-kulturalnym, które skupiają uwagę turystów i gości z całego kontynentu. Spośród polskich miast tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dotychczas otrzymały dwa — Kraków w 2000 r. i Wrocław w 2016 r. (który współdzielił ten tytuł z hiszpańskim San Sebastian).

Program Europejskich Stolic Kultury ma na celu ochronę i promowanie bogactwa i różnorodności kultur w Europie. Organizacja wydarzeń związanych z nadaniem wybranemu miastu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 r. będzie okazją do promocji zwycięskiego miasta na arenie międzynarodowej.

Dodatkową korzyścią jest zawsze wzrost liczby turystów w roku obchodów, co wpływa na rozwój sektorów związanych z obsługą ruchu turystycznego, a także przyciągnięcie do miasta inwestorów zagranicznych, którzy przyczyniają się do rozwoju w dziedzinach innych niż kultura i turystyka.

Ponadto wydarzenia artystyczne przygotowywane przez miasta organizujące obchody Europejskiej Stolicy Kultury wpływają na wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej społeczności lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat naboru, jak również dokumenty aplikacyjne, znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.