1 grudnia 2022 r. 400-letnią tradycję flisacką z Ulanowa wpisano na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Członkowie Bractwa Flisackiego w Ulanowie pw. Św. Barbary czekali na ten dzień aż osiem lat.

Bractwo z Ulanowa od pokoleń prowadzi spływy Sanem, Wisłą, Odrą i Wartą. Pielęgnowane są także takie elementy tej tradycji, jak: gwara, nazewnictwo, pieśni czy obrzędy flisackie.

Staraniem Rady Bractwa, flisackie tradycje w Ulanowie zostały wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Kultury w 2014 r. i wtedy rozpoczęto procedurę wpisu na światową listę UNESCO. Wniosek to wspólna inicjatywa środowiska flisackiego z Polski, Austrii, Czech, Niemiec, Łotwy i Hiszpanii.

Co roku, na rozpoczęcie sezonu flisackiego, organizowane są Ogólnopolskie Dni Flisactwa, podczas których członkowie bractwa zapoznają uczestników wydarzenia z tradycyjnymi umiejętnościami z zakresu tego rzemiosła, pieśniami i potrawami flisackimi. Szczególnie widowiskowy jest obrzęd promowania nowych adeptów na flisaków zwyczajnych lub honorowych, tzw. chrzest frycowy. Prezentowane są także stroje i śpiewy flisackie.

Najdłuższy spływ tratwami wynosi 700 km (od Ulanowa do Gdańska). Wówczas flisacy przez cały miesiąc mieszkają na tratwie. Podsumowanie sezonu odbywa się co roku 4 grudnia podczas uroczystości w dniu święta patronki bractwa — św. Barbary.

Obecnie światowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO obejmuje ponad 600 wpisów będących wykazem praktyk i zjawisk z całego świata, które pomagają ukazać różnorodność dziedzictwa i podnieść świadomość na temat jego znaczenia.

To już 5. polski wpis na światową listę obok szopkarstwa krakowskiego, bartnictwa, sokolnictwa oraz przygotowywania dywanów kwiatowych na procesje Bożego Ciała.