Te instytucje kultury, które prowadzą zajęcia dla dzieci z Ukrainy lub goszczą u siebie uchodźców wojennych z tego kraju, mogą bezpłatnie zamówić dla nich książeczki w języku ukraińskim. Akcja jest skierowana do placówek, które prowadzą edukację dzieci z Ukrainy, lub osób, które reprezentują miejsca, w których takie książki są potrzebne.

Obecnie dostępnych jest kilkanaście tytułów dla dzieci w wieku 3–8 lat oraz 4 tytuły dla dzieci w wieku 9–12 lat. Inicjatorem projektu Inna bajka jest Ukraiński Instytut Książki, jest też strona projektu na Facebooku.

Książki są przekazywane i wysyłane nieodpłatnie; jedynym warunkiem jest, aby nie były dalej odsprzedawane. Fundacja zachęca również do przesyłania relacji lub zdjęć z książeczkami, ale też do oznaczania hashtagiem #Innabajka postów na Facebooku.

Aby otrzymać książki, należy wypełnić formularz. Partnerami inicjatywy są m.in. Pracownia Wydawnicza, Yellow Point Publications, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Realizacja jest możliwa dzięki dotacji Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, Federacji Europejskich Wydawców, Ukrainian National Women’s League of America, a także dzięki darowiznom od osób indywidualnych.

Akcję można wesprzeć na stronach Fundacji Edukacji dla DemokracjiPomagam.pl.