Do 15 lutego 2023 r. pianiści i zespoły kameralne mogą wysyłać zgłoszenia do kolejnej edycji jednego z najważniejszych projektów muzycznych Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Udział w wydarzeniu to szansa na zdobycie międzynarodowej popularności. Pula nagród w tej edycji konkursu wynosi 100 000 euro.

Jak wynika z regulaminu konkursu dostępnego na stronie internetowej NIMiT, Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej popularyzuje muzykę polską XIX i XX wieku na świecie. Trzecia edycja wydarzenia będzie miała miejsce od 2 do 9 lipca 2023 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Koncert Laureatów, połączony z ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, odbędzie się 9 lipca. Zostanie on powtórzony w Filharmonii Narodowej w Warszawie w późniejszym terminie.

Celem konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów, zwłaszcza utwory rzadziej obecne w repertuarze polskich i zagranicznych artystów. Nagrania zarejestrowane podczas wydarzenia będą dostępne na największych platformach streamingowych. Organizacja konkursu to także promocja Polski jako miejsca, w którym odbywają się wydarzenia artystyczne o ogólnoświatowym zasięgu.

Konkurs odbywa się co dwa lata i może być przeznaczany dla różnych składów wykonawczych. Mogą w nim uczestniczyć muzycy-instrumentaliści zgłaszający się indywidualnie (kategoria I) lub jako zespoły kameralne (kategoria II).

W programie uczestnicy będą mogli zaprezentować dzieła 60 kompozytorów polskich, takich jak np.: Grażyna Bacewicz, Roman Maciejewski, Henryk Pachulski, Zygmunt Stojowski czy Maria Szymanowska.

W każdej kategorii wręczonych zostanie sześć nagród głównych. W tej edycji konkursu premiowane nagrodą w wysokości 1000 euro będzie wykonanie utworu jednego z następujących kompozytorów w kategorii:

  • Pianiści — Antoniego Stolpego, Eugeniusza Pankiewicza (125. rocznica śmierci), Raula Koczalskiego (75. rocznica śmierci),
  • Zespoły kameralne — Antoniego Stolpego, Witolda Maliszewskiego (150. rocznica urodzin) i Antoniego Szałowskiego (50. rocznica śmierci).

W konkursie przyznane zostaną także specjalne nagrody pozaregulaminowe, m.in. w formie koncertów w instytucjach filharmonicznych, kulturalnych i artystycznych, jak również nagrody medialne, finansowe i rzeczowe.

Nabór prowadzony jest poprzez międzynarodową platformę muvac.com zrzeszającą instytucje kultury oraz muzyków z całego świata. Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy do III MKMP, należy utworzyć na platformie bezpłatne konto. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez kandydata gotowego formularza, biuro konkursu skontaktuje się z nim na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.

Więcej informacji, regulamin oraz pełna lista utworów znajduje się na stronie konkursu.