Jak informuje Biblioteka Narodowa na swojej stronie internetowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową, włączył ją do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Biblioteka Akademii Sztuk Teatralnych pełni funkcję podstawowej pracowni interdyscyplinarnej i jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych, dydaktycznych oraz naukowych. Wraz z filiami — Biblioteką Międzywydziałową we Wrocławiu oraz Biblioteką Wydziałową w Bytomiu — tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny. Posiada zbiory o charakterze humanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem teatrologii, filmoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i filozofii kultury. Jako największa tego typu placówka na południu Polski w pracach swych ewoluuje w kierunku stworzenia środowiskowego ośrodka informacji naukowej w obszarach teatru i filmu.

Zbiory systemu biblioteczno-informacyjnego obejmują około:

  • 60 000 woluminów książek,
  • 130 tytułów czasopism,
  • 1400 jednostek zbiorów specjalnych.