Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Organizatorem inicjatywy jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Nagroda przyznawana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach: za najlepszą książkę roku oraz za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku. Nagroda za najlepszą książkę przyznawana jest twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tam urodzili lub tam mieszkają, albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem, oraz pisarzom, których książki wydano w Białymstoku. Wyróżnieniem za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku nagradzany jest autor, który wydał swój pierwszy tom.

W ramach inicjatywy do konkursu można zgłaszać jedynie książki wydane w 2022 r.

Wnioski do konkursu mogą składać członkowie kapituły i dotychczasowi laureaci nagrody, instytucje kultury, stowarzyszenia twórcze i kulturalne, jednostki oświatowe, organy administracji publicznej oraz wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną a także osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wniosek przesłać pocztą na adres Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej;
  2. adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
  3. informacje dotyczące zgłaszanej publikacji tj. imię i nazwisko autora, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania;
  4. wskazanie, do której kategorii jest zgłaszana publikacja — w przypadku kategorii:
    • najlepsza książka roku — uzasadnienie zawierające informacje o dorobku i powiązaniu autora z miastem lub regionem oraz znaczeniu jego działalności dla kultury miasta;
    • najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku — uzasadnienie dokonywanego zgłoszenia;
  5. a także oświadczenie wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Do wniosku należy załączyć co najmniej trzy egzemplarze zgłaszanej książki.

Laureatów nagrody poznamy do 30 czerwca br.