Do 20 marca br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza. Organizatorem inicjatywy jest Teatr Miejski w Gliwicach.

Nadrzędnym celem nagrody im. Tadeusza Różewicza jest wspieranie twórców oraz promocja najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii.

Do konkursu można zgłaszać utwory dramatyczne przeznaczone do wystawienia w teatrze, napisane w języku polskim przez autorów mających w dorobku przynajmniej jeden utwór literacki wcześniej opublikowany z nadanym numerem ISBN lub wystawiony na scenie teatru. Tekst zgłaszany w ramach inicjatywy nie może być wcześniej publikowany ani wystawiony w formie sztuki teatralnej.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym komisja wstępnie oceni nadesłane teksty i wybierze spośród nich 20 utworów. Następnie kapituła wskaże trzy utwory, które zakwalifikują się do finału. Ogłoszenie finalistów nastąpi do końca września 2023 r., a rozstrzygnięcie konkursu 30 listopada 2023 r.

Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe. Autor najlepszego utworu otrzyma 50 000 zł, a dwoje pozostałych finalistów wyróżnienia po 5000 zł. Teksty finałowe zostaną także opublikowane na stronie internetowej.

Pierwszą edycję konkursu wygrała Małgorzata Maciejewska, autorka sztuki „Feblik”. Wyróżnienia otrzymali: Jolanta Fainstein za dramat „Mama ma szorstkie ręce” oraz Krzysztof Szekalski za „XYZ”.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz ze zgłaszanym utworem w formie wydruku oraz elektroniczną jego wersją w formacie PDF. zapisaną na nośniku cyfrowym na adres: Teatr Miejski w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice.